Activităţi

 

23 noiembrie 2017 – CERCUL PEDAGOGIC AL PROFESORILOR DE PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ

INTERDISCIPLINARITATEA – ASPECTE PRACTICE ALE LUCRULUI CU ELEVII CU CE