Despre

Misiunea şcolii

Școala Profesională Specială „TRINITAS” Tg. Frumos

asigură servicii de asistenţă educaţională, terapeutic recuperatorie şi pregătire profesională pentru adolescenţii (fete şi băieţi) cu deficienţe mintale de diferite grade din judeţul Iaşi, precum şi pentru adolescenţi provenind din învăţământul gimnazial public din localităţi învecinate cu oraşul Tg. Frumos. Aceste servicii vizează formarea unor deprinderi de bază, creând premisele unei cât mai bune integrări  socio-profesionale a tinerilor  cu deficienţă mintală, în funcţie de potenţialul individual, cât şi copiilor/tinerilor proveniţi din învăţământul public.

La absolvire, şcoala eliberează toate documentele necesare  (certificat de absolvire, certificat de competenţe profesionale), care să asigure accesul tânărului absolvent pe piaţa muncii, intervenind în limita posibilităţilor şi în facilitarea integrării profesionale a absolvenţilor noştri în diferite unităţi economice, O.N.G. –uri sau instituţii de protecţie socială.

În actualul context economic, social, educaţional, misiunea şcolii noastre este aceea de a fi „o unitate şcolară de elită la nivel european”,care are ca prioritate pregătirea elevilor pentru o lume în schimbare, prin dezvoltarea  competentelor profesionale care să le permită să-şi găsească locul şi menirea socială.