Baza materială

În administrarea şcolii există 3 corpuri de clădire modernizate

A – Corp şcoală învăţământ primar şi gimnazial;

B – Corp Ateliere destinat elevilor din învăţământul profesional,

C – Corp şcoală învăţământ primar şi gimnazial, dintre care două (A și C) sunt destinate sălilor de clasă, laboratoarelor şi cabinetelor pe specialităţi, iar al treilea (B), atelierelor şcolare.  Şcoala nu dispune de internat şi cantină, acestea aparţinând Centrului de Servicii Sociale pentru Copii – Tg. Frumos.

Corpul A:

-Liceul Tehnologic Special „TRINITAS”- anul construirii –1974 regim de D+P+E

– suprafata totala construita este de   1101   m2, iar cea desfasurata este de  3303   m2.
– fundatie din beton, pereti din caramida, acoperis de tabla de aluminiu
– cuprinde 2 nivele:
• 7 sali de clasa;
• 7 cabinete pe specialităţi (Psihopedagogie specială -3,ITI-2,Prot. Muncii-1, Kinetoterapie-1);

 • o sală multisenzoriala;
 • o sală- resurse parinti;
 • o sală multimedia;
 • încăperi administrative (cabinet director, director adjunct, secretariat, contabilitate, administrator)
 • biblioteca + depozitul de carte;
  • cancelaria;
  • 5 laboratoare (informatică-Portal Educational dedicat, fizică, chimie, biologie);
  • 3 încaperi anexe pentru laboratoare;
  • 2 magazii pentru material didactic; 2 magazii de materiale;
 • arhiva;
 • 3 ateliere Constructii, Instalatii.

 

Corpul B   

Liceul Tehnologic Special „TRINITAS” – anul construirii –1992 regim de P+2 E

– suprafata totala construita este de  314  m2, iar cea desfasurata este de  942  m2.
– fundatie din beton, pereti din caramida; acoperis sarpanta cu învelitoare de tabla de aluminiu
– cuprinde parter + 2 nivele:
• la  parter  se afla: 3 ateliere (Fabricarea produselor din lemn-1, Industrie Textila si Pielarie-1, Mecanica-1), 2 săli de clasa, 1 cabinet-Construcții, 1 vestiar si 1 grup sanitar;
• la etajul I se afla: 1 atelier (Industrie Textila si Pielarie-1), 1 laborator AEL, 1 cabinet Psihopedagogie specială, 1 cabinet Limba si literatura romana, 4 săli de clasă, cancelaria si 1 grup sanitar;
• la etajul II se afla: 1 atelier(Constructii, Instalatii si Lucrari Publice), 4 sali de clasa, 1 cabinet Psihopedagogie specială, si 1 grup sanitar.

 

Corpul C 

Liceul Tehnologic Special „TRINITAS”, anul construirii –1970 regim de P+2 E

– suprafața totală construită este de  943  m2, iar cea desfășurată este de  2829  m2.
– fundație din beton, pereți din caramidă; acoperiș șarpanta cu învelitoare de tablă de aluminiu
– cuprinde parter + 2 nivele:

 • 18 sali de clasa;
 • • 5 cabinete Psihopedagogie specială ;
 • 1 cabinet kinetoterapie;
 • o sală de gimnastică;
 • o sală pentru expoziţie;

• încăperi administrative (cabinet Consilier Educativ, cabinet P.S.I., arhivă etc.) cancelaria,asistent social, bibliotecă;
•3 cabinete ( Limba engleză, Scrabble,TIC -portal educaţional dedicat);
•1 încăpere anexă pentru Corn și lapte;
•2 magazii pentru material didactic;
•2 magazii de materiale.