Istoric

Şcoala Profesională Specială “Trinitas”

  • Înfiinţat în anul 1974 (sub denumirea de Şcoala Profesională Nr. 33), Liceul Tehnologic Special “TRINITAS”- Târgu Frumos asigură servicii de asistenţă educaţională, terapeutic recuperatorie şi pregătire profesională pentru adolescenţi cu cerinţe educaţionale speciale din judeţul Iaşi – pentru nivelele de învățământ profesional și Stagii de pregătire practică precum şi pentru copii  (băieţi şi fete), cu nevoi speciale de instrucție și educație, cu diferite grade de handicap din localitaţile învecinate cu oraşul Târgu Frumos pentru nivelele primar şi gimnazial.
  • Aceste servicii vizează formarea unor deprinderi de bază, creând premisele unei cât mai bune integrări socio-profesionale a tinerilor cât şi a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, în funcţie de potenţialul individual al fiecăruia.
  • Misiunea şi viziunea şcolii noastre vizează: educaţia intercomunitară şi integrarea elevilor în comunitate, formarea unui elev adaptabil unei societăţi în continuă schimbare; asigurarea unei asistenţe psihopedagogice, instructivă şi educaţională complexă. Fiecare copil/tânar cu nevoi educaţionale speciale poate găsi la noi, în orice moment al dezvoltării sale, sprijinul de care are nevoie.
  • Pentru integrarea socio profesională a tinerilor ce urmează să părăsească sistemul de protecţie, fiecare tânăr beneficiază de serviciile unei echipe pluridisciplinare, formată din următorii specialişti: profesori de educaţie specială, profesori/învăţători educatori, asistenţi sociali, psihopedagogi, kinetoterapeuţi, voluntari ai organizaţiilor nonguvernamentale etc.
  • Interesul pentru modernizarea şcolii s-a menţinut, în ultimii ani, realizându-se două laboratoare de informatică bine dotate (2 linii AEL), reţea legată la Internet 24 de ore din 24, unde se desfăşoară lecţii la toate disciplinele, folosindu-se softul educaţional existent… plus alte echipamente, pentru cabinete pe discipline şi ateliere şcolare, toate fiind parte integrantă a dotărilor realizate în urma includerii în Programul guvernamental P.O.R. 2007-2013/Proiect Reabilitarea, modernizarea şi dotarea şcolilor speciale din judeţul Iaşi, Axa prioritară 3-Îmbunătăţirea Infrastructurii Sociale/Domeniul major de intervenţie 3.4 – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formarea profesională continuă.
  • S-au dotat cu aparatură modernă şi cabinetele de terapii specifice, laboratoarele de fizică, biologie, chimie, cabinetele disciplinelor tehnice, cu scule, dispozitive, utilaje noi, toate atelierele şcolare.