Structura

şcolii noastre

  • Tipul şcolii:      şcoală cu clasele 0-VIII și învățământ profesional – cursuri de zi
  • Orarul şcolii:   8.00 – 14.00, un schimb şi  program de Terapii Educaționale Complexe și Integrate, 12.00 – 18.00
  • Limba de predare: limba română

 

PUNCTE TARI:

Acreditare ARACIP nivel 3 pentru domeniile

  • Fabricarea produselor din lemn ( Tâmplar universal)
  • Construcţii, Instalaţii şi Lucrări Publice ( Zugrav, ipsosar, vopsitor, tapetar)
  • Industrie Textilă şi Pielărie (Confecţioner articole din piele şi înlocuitori)

 

Procent mare de promovabilitate și rată mare de angajare a absolvenților:

– promovabilitatea la examenele de certificare a competenţelor profesionale din ultimii 3 ani a fost 100%;

– 15 % din absolvenţii din ultimii 3 ani sunt angajaţi la agenţii locali, mai ales cei din domeniul construcţii, textile pielărie şi prelucrarea lemnului;

– 70% din absolvenţii din ultimul an îşi continuă studiile prin Stagiile de pregatire practica.

Unitate reabilitată integral, extinsă și echipată prin P.O.R. 2007-2013/Proiect “Reabilitarea, modernizarea şi dotarea şcolilor speciale din judeţul Iaşi”.