Clase

În anul şcolar 2018-2019, în Şcoala Profesională Specială “Trinitas” Târgu Frumos, conform planului de şcolarizare învaţă 280 elevi (30 fete + 250 băieţi) grupaţi pe 31 clase de elevi (o medie de 9,03 elevi/clasă).

În aceast an şcolar există trei forme şcolarizare:

  • învăţământ primar – 10 clase;
  • învăţământ gimnazial – 13 clase;
  • învaţământ profesional – 8 clase.